Chính sách đổi trả - Trang sức kim cương SpringD
0987 777 945

Chính sách đổi trả

Quý khách hàng sau khi mua sản phẩm tại SpringD có nhu cầu bán lại hoặc đổi sang sản phẩm khác sẽ được áp dụng chính sách thu đổi sau đây:

Vỏ Nhẫn Kim Cương

– Cửa hàng thu mua toàn bộ ổ nhẫn kim cương của Spring D với mức thu đổi từ 75% – 80% giá trị sản phẩm (sản phẩm giá trị càng cao % thu đổi càng lớn)

– Trường hợp đổi ổ nhẫn kim cương có giá trị lớn hơn thì mức thu đổi là 85% giá trị sản phẩm.

– Trường hợp đổi ổ nhẫn kim cương có giá trị bé hơn thì bằng với mức thu mua là từ 75% đến 80% giá trị sản phẩm.

Vỏ Nhẫn Moissanite

– Cửa hàng thu mua toàn bộ ổ nhẫn Moissanite của Spring D với mức thu đổi từ 70% – 75% giá trị sản phẩm (sản phẩm giá trị càng cao % thu đổi càng lớn)

– Trường hợp đổi ổ nhẫn Moissanite có giá trị lớn hơn thì mức thu đổi là 80% giá trị sản phẩm.

– Trường hợp đổi ổ nhẫn Moissanite có giá trị bé hơn thì bằng với mức thu mua là từ 70% đến 75% giá trị sản phẩm.

Viên Chủ Kim Cương Thiên Nhiên

– Cửa hàng thu mua toàn bộ viên chủ kim cương thiên nhiên của Spring D với mức thu đổi từ 85% – 90% giá trị sản phẩm (sản phẩm giá trị càng cao % thu đổi càng lớn)

– Trường hợp đổi viên chủ kim cương thiên nhiên có giá trị lớn hơn thì mức thu đổi là 95% giá trị sản phẩm.

– Trường hợp đổi viên chủ kim cương thiên nhiên có giá trị bé hơn thì bằng với mức thu mua là từ 85% đến 90% giá trị sản phẩm

Viên Chủ Moissanite

– Cửa hàng thu mua toàn bộ viên chủ Moissanite của Spring D với mức thu đổi từ 45% – 50% giá trị sản phẩm (sản phẩm giá trị càng cao % thu đổi càng lớn)

– Trường hợp đổi viên chủ Moissanite có giá trị lớn hơn thì mức thu đổi là 60% giá trị sản phẩm.

– Trường hợp đổi viên chủ Moissanite có giá trị bé hơn thì bằng với mức thu mua là từ 45% đến 50% giá trị sản phẩm

*Lưu ý: Khách hàng vui lòng mang theo giấy tờ mua bán sản phẩm. Mọi sản phẩm sau khi được Spring D thu đổi phải được kiểm định rõ ràng. Khách hàng phải chi trả mọi chi phí kiểm định.

Riêng các sản phẩm liên quan đến Moissanite chỉ thu đổi trong phạm vi 2 năm kể từ lúc bán.

Sping D không áp dụng chính sách thu đổi sản phẩm trong các trường hợp sau đây:

– Sản phẩm khách hàng mang đến đổi không phải là sản phẩm của Spring D.

– Sản phẩm có các dấu hiệu hỏng, gãy nghiêm trọng.

– Khách hàng cung cấp thông tin, hóa đơn mua hàng không chính xác hoặc không có giấy tờ mua bán

Chính vì vậy, sau khi mua sản phẩm tại SpingD, quý khách nên để lại thông tin tại quầy  thu ngân, đồng thời giữ lại hóa đơn mua hàng cùng các giấy tờ liên quan đến sản phẩm.